Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous tense)

Trang chủ»Góc Học Tập»Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous tense)

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous tense)

1. Khái niệm

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ xảy ra và xảy ra liên tục trước một thời điểm nào đó trong tương lai.

2. Công thức 

Khẳng định: S + will/shall + have been + V_ing

Ex: We will have been living in this house for 10 years by next month. (Tháng tới này, chũng tôi sẽ sống ở đây được 10 năm rồi.)

Phủ định: S + will not + have been + V_ing

Ex: We will not have been living in this house for 10 years by next month. (Tháng tới này, chũng tôi sẽ không sống ở đây được 10 năm rồi.)

Nghi vấn: Will/shall + S + have been + V-ing?

Ex: Will they have been building this house by the end of this year? (sõ sẽ xây xong ngôi nhà vào cuối năm này không?)

3. Cách dùng 

Diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.

Ex: I will have been studying English for 10 year by the end of next month. (Tôi sẽ học xong Tiếng anh trong vòng 10 năm tính đến cuối tháng này.)

Nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương lai.

Ex: My friend will have been playing soccer for an hour by the time I come back. (Các bạn của tôi sẽ đi chơi đá bóng được 1 tiếng tính đến lúc tôi quay lại.)

Diễn tả một hành động xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Ex: By April 20th , we will have been living in this house for 10 years. (Đến ngày 20 tháng 10, chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà này được 10 năm rồi.)

4. Dấu hiệu 

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

For + khoảng thời gian + by the end of this week/ month/ year: tính đến cuối tuần này/ tháng này/ năm này.

by then: tính đến lúc đó

by this June,…: tính đến tháng 6 năm nay

by the time + 1 mệnh đề ở thì hiện tại đơn

 

Đăng Ký Nhận Tư Vấn

Đăng Ký

Họ tên học viên(*)
Trường bắt buộc

Tên phụ huynh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Liên hệ

LOGOfooter

Trung tâm Anh Ngữ Elis

Địa chỉ : Số 17,Huỳnh Văn Thống,P.Nhơn Bình,Quy Nhơn
Hotline : 0906.503.989 - Email : [email protected]

Facebook

Designed by WebMinhThuan.Com

Đăng Ký Tư Vấn

Liên hệ

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Công ty(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Đăng Ký

 Học