Thì tương lai đơn (Future Simple tense)

Trang chủ»Góc Học Tập»Thì tương lai đơn (Future Simple tense)

Thì tương lai đơn (Future Simple tense)

1. Khái niệm

Thì tương lai đơn (Simple future tense) được dùng khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.

2. Công thức

Khẳng định: S + will/shall/ + V_inf + O

Ex: I will go camping. (Tôi sẽ đi cắm trại.)

Lưu ý: Trợ động từ WILL có thể viết tắt là ”LL

(He will = He’ll, She will = She’ll, I will = I’ll, They will = They’ll, You will = You’ll..)

Phủ định: S + will/shall + not + V_inf + O

Ex: I will not go camping. (Tôi sẽ không đi cắm trại.)

Lưu ý: will not = won’t

Nghi vấn: Will/shall + S + V_inf + O?

Ex: Will you go camping? (Bạn sẽ đi cắm trại chứ?)

3. Cách dùng 

Diễn tả một dự đoán nhưng không có căn cứ.

Ex: I think she will come. (Tôi nghĩ cô ấy sẽ đến.)

Diễn tả một quyết định đột xuất ngay lúc nói.

Ex: I will buy a cake tomorrow. (Ngày mai tôi sẽ mua một cái bánh.)

Diễn tả lời ngỏ ý, một lời hứa, đe dọa, đề nghị.

Ex: Will you go out for dinner with me? (Bạn có thể đi ăn tối với tôi được không?)

Dùng trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại I.

Ex: If she invites me, I will go. (Nếu cô ấy mời tôi, tối sẽ đi.)

9.4. Dấu hiệu

In + (thời gian): trong bao lâu (in 5 minutes: trong 5 phút)

Tomorrow: ngày mai

Next day/ next week/ next month/ next year: ngày tới, tuần tới, tháng tới, năm tới.

Soon: sớm thôi

Think/ believe/ suppose/ assume…: nghĩ/ tin/ cho là

Promise: hứa

Hope, expect: hi vọng/ mong đợi

Perhaps/ probably/ maybe: có lẽ

Supposedly: cho là, giả sử

10 years from now

 

Đăng Ký Nhận Tư Vấn

Đăng Ký

Họ tên học viên(*)
Trường bắt buộc

Tên phụ huynh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Liên hệ

LOGOfooter

Trung tâm Anh Ngữ Elis

Địa chỉ : Số 17,Huỳnh Văn Thống,P.Nhơn Bình,Quy Nhơn
Hotline : 0906.503.989 - Email : [email protected]

Facebook

Designed by WebMinhThuan.Com

Đăng Ký Tư Vấn

Liên hệ

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Công ty(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Đăng Ký

 Học