Thì quá khứ đơn (Past Simple tense)

Trang chủ»Góc Học Tập»Thì quá khứ đơn (Past Simple tense)

Thì quá khứ đơn (Past Simple tense)

1. Khái niệm

Thì quá khứ đơn (Past simple tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ.

2. Công thức 

Loại câu Đối với động từ thường Đối với động từ “to be”
Khẳng định S + V2/ed + O S + was/were + O
Phủ định S + didn’t + V_inf + O S + was/were + not + O
Nghi vấn Did + S + V_inf + O? Was/were + S + O?
Ví Dụ

I went to school yesterday.

(Ngày hôm qua tôi đã đi học.)

 

I didn’t go to school yesterday. 

(Ngày hôm qua tôi đã không đi học.)

Did you go to school yesterday?

(Hôm qua bạn có đi học không?)

I was tired yesterday.

(Ngày hôm qua tôi đã rất mệt)

You didn’t understand me.

(Bạn đã không hiểu tôi.)

Were you sick yesterday?

(Hôm qua bạn ốm phải không?

 

3. Cách dùng 

Diễn tả hành động đã xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

Ex: I went to the movie with my friend 3 days ago. (Tôi đi xem phim với bạn vào 3 ngày trước)

Diễn tả thói quen trong quá khứ. 

Ex: I used to play soccer with my friend when I was young. (Lúc nhỏ tôi đã từng 

Diễn tả chuỗi hành động xảy ra liên tiếp

Ex:  I got up, brushed my teeth and then had breakfast. (Tôi thức dậy, đánh răng rồi ăn sáng)

Dùng trong câu điều kiện loại 2

Ex: If you studied hard, you could pass the exam. (Nếu bạn học hành chăm chỉ, thì bạn đã đậu kỳ thi.)

4. Dấu hiệu

Yesterday: Hôm qua; Last night: Tối qua; Last week: Tuần trước; Last month: Tháng trước; Last year: Năm ngoái.

In the past, the day before, với những khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this morning, this afternoon).

Ago: cách đây. (two hours ago: cách đây 2 giờ, two weeks ago: cách đây 2 tuần…)

at, on, in… (at 6 o’clock, on Monday, in June,…)

When + mệnh đề chia thì Quá khứ đơn: khi (when I was a kid,…)

Đa số xuất hiện sau as if, as though (như thể là), it’s time (đã đến lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn),… ( trừ một số trường hợp đặc biệt.

 

Đăng Ký Nhận Tư Vấn

Đăng Ký

Họ tên học viên(*)
Trường bắt buộc

Tên phụ huynh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Liên hệ

LOGOfooter

Trung tâm Anh Ngữ Elis

Địa chỉ : Số 17,Huỳnh Văn Thống,P.Nhơn Bình,Quy Nhơn
Hotline : 0906.503.989 - Email : [email protected]

Facebook

Designed by WebMinhThuan.Com

Đăng Ký Tư Vấn

Liên hệ

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Công ty(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Đăng Ký

 Học