Cấu trúc song song (Parallel Structure)

Trang chủ»Góc Học Tập»Cấu trúc song song (Parallel Structure)

Cấu trúc song song (Parallel Structure)

1. Định nghĩa

Cấu trúc song song trong tiếng Anh Cấu trúc song song (Parallel Structure) trong tiếng Anh là câu có chứa hai hoặc nhiều thành phần hoặc mệnh đề có cấu trúc ngữ pháp giống nhau.

Eg: I like singing and dancing./I like to sing and to dance

2. Đặc điểm cấu trúc song song

• Khi một chuỗi từ gồm 2 từ, cụm từ hay mệnh đề trở lên, mỗi thành phần trong chuỗi từ đó có cấu trúc ngữ pháp giống nhau là dấu hiệu nhận biết cấu trúc song song trong tiếng Anh.

Eg: Autumn is famous for turning leaves, cooling temperatures, and darkening nights.

(Trong đó turning leaves, cooling temperatures, and darkening nights đều dùng là V-ing + Noun)

• Như vậy, ở những câu có sử dụng cấu trúc song song trong tiếng Anh chúng ta luôn nhận thấy những đặc điểm như:

- Các từ, cụm từ hoặc mệnh đề thuộc cùng 1 chuỗi có cùng một chức năng và có sức nặng như nhau, không bị lệ thuộc với nhau. - Sử dụng cấu trúc song song trong tiếng Anh giúp cho bài viết mượt mà, dễ đọc và tránh sự hiểu nhầm.

3. Ý nghĩa của cấu trúc song hành

• Nó đảm bảo tính đồng nhất, nhất quán, rõ ràng và chính xác cho câu văn, và rộng hơn, là toàn bộ văn bản.

• Cấu trúc song hành là để diễn đạt rằng các ý tưởng được đưa ra đều nằm ở cùng một mức độ quan trọng trong câu.

4. Nguyên tắc

• Sử dụng cấu trúc song song với liên từ kết hợp (coordinating conjunction): for, and, nor, but, or, yet, so

Eg: I do morning exercise every day to keep fit and relax.

• Sử dụng cấu trúc song hành khi liệt kê theo một danh sách

Eg: We need three things to survive: air, water, and fire.

• Sử dụng cấu trúc song hành khi so sánh

Eg: Travelling by train is slower than travelling by car.

• Sử dụng cấu trúc song hành với động từ nối hoặc động từ to be

Eg: + To share is to develop.

     + Learning musical instruments means learning to overcome difficulties. 

• Sử dụng  cấu trúc song hành với liên từ tương quan (correlative conjunction)

Eg: I want neither the apple nor the strawberry.

 

Đăng Ký Nhận Tư Vấn

Đăng Ký

Họ tên học viên(*)
Trường bắt buộc

Tên phụ huynh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Liên hệ

LOGOfooter

Trung tâm Anh Ngữ Elis

Địa chỉ : Số 17,Huỳnh Văn Thống,P.Nhơn Bình,Quy Nhơn
Hotline : 0906.503.989 - Email : [email protected]

Facebook

Designed by WebMinhThuan.Com

Đăng Ký Tư Vấn

Liên hệ

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Công ty(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Đăng Ký

 Học