Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous tense)

Trang chủ»Góc Học Tập»Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous tense)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous tense)

1.      Khái niệm

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous tense) là thì diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục ở hiện tại có thể tiếp diễn ở tương lai sự việc đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả còn lưu lại hiện tại.

2. Công thức

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O

Ex: I have been looking you all day.

Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O 

Ex: She has not been studying English for 5 years.

Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? 

Ex: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?

3. Cách dùng:

Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ diễn ra liên tục và kéo dài đến hiện tại. Nhấn mạnh vào tính chất “liên tục” của hành động. 

Ex:  I have been learning English for 8 years. (Tôi đã học tiếng anh được 8 năm.)

Diễn tả hành động vừa kết thúc, mục đích nêu kết quả của hành động.

Ex: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

Lưu ý: Thì hiện tại hoàn thành nhấn mạnh vào kết quả còn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình.

4. Dấu hiệu nhận biết:

all day, all week, all month: cả ngày/tuần/tháng

since: mốc thời gian

for, for a long time: khoảng thời gian

almost every day this week 

recently: gần đây

lately

in the past week, 

in recent years,

up until now

so far. 

 

Đăng Ký Nhận Tư Vấn

Đăng Ký

Họ tên học viên(*)
Trường bắt buộc

Tên phụ huynh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Liên hệ

LOGOfooter

Trung tâm Anh Ngữ Elis

Địa chỉ : Số 17,Huỳnh Văn Thống,P.Nhơn Bình,Quy Nhơn
Hotline : 0906.503.989 - Email : [email protected]

Facebook

Designed by WebMinhThuan.Com

Đăng Ký Tư Vấn

Liên hệ

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Công ty(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Đăng Ký

 Học