Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect tense)

Trang chủ»Góc Học Tập»Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect tense)

Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect tense)

1. Khái niệm: 

Thì hiện tại hoàn thành (The present perfect tense) được dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra hành động đó.

2. Công thức:

Khẳng định: S + has/have + V3/ed + O

Ex:      She has lived in Liverpool since 2000. (Cô ấy đã sống ở Liverpool từ năm 2000.)

Phủ định: S + has/have not + V3/ed + O

Ex: We haven’t seen Mike since Thursday. (Chúng tôi đã không gặp Mike kể từ thứ Năm..)

Lưu ý: has not = hasn’t,  have not = haven’t

Nghi vấn: Have/has + S + V3/ed + O?

Ex: Have you called him yet? (Bạn đã gọi cho anh ấy chưa?)

3. Cách dùng:

Diễn tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn ở hiện tại và tương lai.

Ex: I have learnt English since 2014. (Tôi đã học Tiếng anh từ năm 2014.)

Diễn tả hành động xảy ra và kết quả trong quá khứ nhưng không nói rõ thời gian xảy ra.

Ex: My sister has lost my hat. (Em gái tôi đã làm mất mũ của tôi.)

Diễn tả hành động vừa mới xảy ra.

Ex:  I’ve done all my homework (Tôi đã làm xong tất cả bài tập về nhà.)

Nói về kinh nghiệm, trải nghiệm.

Ex: My winter vacation last year has been a the worst I’ve ever had. (Kỳ nghỉ đông năm ngoái của tôi là một kỳ nghỉ tồi tệ nhất mà tôi từng có.)

4. Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có những từ sau:

Just, recently, lately: gần đây, vừa mới

Already : đã….rồi , before: đã từng

Not….yet: chưa

Never, ever

Since, for

So far = until now = up to now: cho đến bây giờ

So sánh nhất

 

Đăng Ký Nhận Tư Vấn

Đăng Ký

Họ tên học viên(*)
Trường bắt buộc

Tên phụ huynh(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Liên hệ

LOGOfooter

Trung tâm Anh Ngữ Elis

Địa chỉ : Số 17,Huỳnh Văn Thống,P.Nhơn Bình,Quy Nhơn
Hotline : 0906.503.989 - Email : [email protected]

Facebook

Designed by WebMinhThuan.Com

Đăng Ký Tư Vấn

Liên hệ

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Công ty(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Đăng Ký

 Học